ARTIST STATEMENT

Platser, rum och den taktila upplevelsen. Mötet mellan yta, rum och kropp. I Närvaro vara så tillåtande som möjligt för att kunna se bortom, längre in. Höra alla toner. Utforska. Finna det ordlösa. Men även att söka orden och gestalta upplevelsen på nytt. 

Penseldrag, kontraster, rytmer...för det som är och känslan som en gång var. Den som längtan leder mig till. Ska infinna sig på nytt. Och befria. Sätta fri. Jag letar. Och finner, men någonsin det jag söker? 


Hanna